Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.szpilkaphotoprops.com

Sprzedającym jest TOKEM TOMASZ KULESZA dostępny pod adresem ul. Hallera 40/212, 15-814  Białystok, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do CEiDG wpisany pod numerem NIP: 9661754315 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: emilkszpilka@o2.pl lub w pilnych przypadkach pod nr tel. 692 414 595§ 1 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 2. Sklep internetowy www.szpilkaphotoprops.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu.

 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.szpilkaphotoprops.com są nowe, wyprodukowane we własnej pracowni z użyciem materiałów dostępnych na terenie Unii Europejskiej.

§ 2 Składanie zamówień

 1. Ceny podane na stronach www.szpilkaphotoprops.com są cenami podanymi w złotych polskich i euro. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową lub poprzez Stronę firmową Facebook.

 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia podając dane kontaktowe w tym dokładny adres, numer telefonu i adres e-mail, a Sprzedający potwierdzi przyjęcie zamówienia.

 4. W wypadku braku kontaktu z Kupującym w sytuacji braku danych do przeprowadzenia transakcji, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia w ciągu 3 dni roboczych.

 5. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego pliku faktury lub faktury korygującej. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 6. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia.

 7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia liczony jest od momentu wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.

 8. Jeżeli płatność za towar nie jest zaksięgowana w ciągu 3-ciu dni roboczych Sprzedający ma prawo anulować zamówienie.

§ 3 Płatności

 1. Do każdego zamówienia wystawiona jest faktura na firmę bądź imienna. Faktury wysyłane są drogą mailową do końca miesiąca w którym złożono zamówienie.

 2. Płatności za zamówienie można dokonać przelewem tradycyjnym lub przez paypal.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Zamówienie wysyłane jest pod adres wskazany podczas składania zamówienia.

 2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej.

 3. Zamówienia wysyłane jest w terminie podanym na karcie produktu. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego (w przypadku przelewu należy doliczyć 1-2 dni robocze). Czas dostawy określony jest przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Wszystkie paczki wysyłane są z potwierdzeniem nadania i posiadają numer śledzenia.

 4. Kupujący pokrywa koszt wysyłki podany podczas składania zamówienia. Wysokość kosztów wysyłki uzależniony jest od rodzaju transportu oraz gabarytów i wagi wysyłki.

 5. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić stan opakowania. Czy nie zostało uszkodzone w transporcie. W przypadku uszkodzenia paczki należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera oraz skontaktować się ze sprzedawcą.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni roboczych (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia odebrania przesyłki.

 2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

 4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają rekwizyty wykonane według specyfikacji klienta, zgodnie z jego indywidualnym zamówieniem.

 5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres wcześniej ustalony z Usługodawcą.

 6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

 7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

§ 7 Procedura reklamacji

 1. Produkty oferowane na stronie www.szpilkaphotoprops.com posiadają gwarancję producenta na okres 2 lat. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych, a także powstałych w wyniku niewłaściwej pielęgnacji (pranie, prasowanie, przechowywanie). Oferowane produkty można prać wyłącznie ręcznie i prasując parą, chyba że opis zakazuje prania.

 2. Po uprzednim kontakcie ze sprzedającym należy odesłać towar pod wskazany przez Sprzedającego adres.

 3. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.

 4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany produkt należy odesłać na koszt Usługodawcy. Należy dołączyć pismo określające rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego. Na stwierdzenie niezgodności z opisem i powiadomienie o tym fakcie sprzedającego klient ma 30 dni.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl